Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening is een hoofdtaak van de lokale overheid. Dat moet goed, zorgvuldig, gemotiveerd en op tijd.

Van een ieder mag worden verwacht dat hij zich houdt aan de regels die met het doel van een goede ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in bestemmingsplanregels. 

Maar wat als die regels nieuwe ontwikkelingen in de weg staan, ze in beton gegoten lijken en meer lijken op economische dan ruimtelijke ordening? Dan zijn er nog steeds kansen.

De Wet op de Ruimtelijke Ordening een de andere relevante wetgeving biedt even zovele handvatten voor de vastgoedeigenaar als voor de opstellers en handhavers van bestemmingsplannen. Je moet de handvatten vinden en dan vooral vastpakken. 

 
 
Homepage
Locatieontwikkeling
Ruimtelijke Ordening
Contact en algemene voorwaarden
Meer weten over RetailPlan, bel of mail Wim Eilering
HomepageLocatieontwikkelingRuimtelijke OrdeningContact en algemene voorwaarden