Homepage

Over RetailPlan

RetailPlan is een adviesbureau voor ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling ten behoeve van detailhandel, met name buiten de klassieke winkelgebieden.

Wij adviseren en begeleiden met name vastgoedeigenaren bij gewenste brancheringsverruiming of herbestemming (functiewijziging). Vaak zijn toegestane branches van detailhandel te beperkt of schreeuwt een leegstaand bedrijfgebouw om een nieuwe invulling. 

Op het grensvlak waar oude structuren nieuwe ontwikkelingen halstarrig in de weg lijken te staan zoekt RetailPlan naar nieuwe mogelijkheden en  wegen om ontwikkelingen een versnelling te geven.
  

Homepage
Locatieontwikkeling
Ruimtelijke Ordening
Contact en algemene voorwaarden
Meer weten over RetailPlan, bel of mail Wim Eilering
HomepageLocatieontwikkelingRuimtelijke OrdeningContact en algemene voorwaarden